Jdi na obsah Jdi na menu
 


Použití štětovnic na hydrotechnických dílech

 

„Ocelové štětovnicové profily jsou z plechu tloušťky přibližně 10 mm a beraní se do hloubky až 20 m. Okraje ocelových štětovnic jsou opatřeny zámky, které jsou určeny k mechanickém spojení dvou sousedních štětovnic. Toto mechanické spojení zvyšuje pevnost vytvořené štětovnicové stěny ohledně tlaku podloží a zlepšuje nepropustnost stěny.“ To praví internetová encyklopedie. Chybí zde ale jeden údaj. V obecném povědomí se spíše vžilo označení tohoto profilu jako „larsen“. Protože tento stavební prvek byl znám už před II. světovou válkou, našel použití i při výstavbě fortifikačních objektů. Nalezneme ho v místech s vysokou hladinou spodních vod, v zamokřených terénech nebo jako regulační prvek toků. Zkrátka v místech, kde výstavba nějakých betonových konstrukcí je náročná a neekonomická. Štětová stěna pak vytvořila kompaktní celek zamezující průniku vody s daleko menšími náklady.

V pevnostním pásmu známém jako Meziříční opevněný rajón hrají vodní kanály významnou roli. Při jejich výstavbě použili projektanti „larseny“ pro několik účelů:

 

  1. v základech jezů jako zábrana proti spodním průsakům a zřejmě i z důvodů stavebních. Dnes tedy nejsou obvykle patrné, jediné dosud nalezené místo je u jezu 714.

  2. opěrné stěny náspů mostů nebo místo cihelné obezdívky jako ochrana jejich betonové konstrukce. V takovém případě sloužily zároveň jako bednění.

  3. přehrazení kanálu z důvodu vzdutí hladiny a snížení rychlosti proudění. Vnikl tím malý jednoduchý jez. V plochém terénu s nízkým břehem je protažen i několik metrů do stran, aby se zamezilo např. při záplavách vymletí nového koryta kolem stěny.

  4. oddělení kanálu od koryta řeky opět z důvodu pokud možno stojaté vody v kanále.

  5. regulační stěny řečiště řeky pro zabránění vymílání a následného spojení s blízkým taktickým kanálem.

Štětové profily mají v naprosté většině průřez s přímými stěnami. Tento tvar je běžný dodnes. Ve dvou případech se vyskytují profily s půlkruhovým průřezem. Zda se jedná o nějaký typ pro zvláštní požití nebo jen odlišnost dle momentálního dodavatele není dosud známo.


 


 


 

PRAMENY


 

http://cs.wikipedia.org

vlastní průzkum 2008-2012


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář